niets is zwart|wit |zelfs dit niet....

Door juist niet op zoek gaan naar 'de' oplossing, komt er ruimte voor beantwoording van de kwestie…

In moreel beraad onderzoeken zorgverleners lastige kwesties. Door juist niet naar een oplossing op zoek te gaan, kunnen zorgverleners een afgestemd en afgewogen antwoord op de kwestie vinden. Moreel beraad verheldert allereerst waarom de situatie als lastig ervaren wordt en onderzoekt vervolgens welke mogelijke antwoorden te geven zijn. Na een moreel beraad zijn deelnemers zich meer bewust geworden op grond van welke redenen zij voor een antwoord kiezen. Afhankelijk van de kwestie, zet ik diverse methoden van moreel beraad in.

Naast het verzorgen van gespreksleiding verzorg ik ook practica voor (startende) gespreksleiders moreel beraad.