niets is zwart|wit |zelfs dit niet....

Er mag gelachen worden! Ook als het over ethiek gaat...

In de zorg worden allerhande nuttige, noodzakelijke handelingen verricht. In mijn onderwijs over (zorg)ethiek bied ik verschillende zienswijzen aan om na te denken en te oordelen over wat 'goede zorg' is? Dit doe ik op zo interactief mogelijke en lichtvoetige wijze – we kijken naar videofragmenten, doen (ervarings) oefeningen, gaan met elkaar in gesprek over eigen ervaringen in het ontvangen en/of bieden van zorg. Ik word daarin met name geïnspireerd door de presentiebenadering.

  • Van te voren wat angstig dat Ethiek heel stug en saai zou zijn,
    maar veel geleerd vandaag. Leuk! Pluim voor de docent.
  • Ik ben zeer enthousiast, omdat er veel interactie was, de docent een nieuwsgierige rol aannam en dat daardoor bleek dat hij veel kennis had. Zeer inspirerende lesdag.
  • De theorie werd gekoppeld aan praktijkcasussen die wijzelf moesten inbrengen, waardoor het actueel en voor ons relevant was. Heel leuke les!