Niets is zwart wit, morele reflectie in de zorg

Zwart|Wit, morele reflectie in de zorg wil zorgverleners ondersteunen om zorg te verlenen die zorgbehoeftigen daadwerkelijk goed doet. Morele reflectie betekent dus stilstaan bij het goede góed doen. Onderwijs, trainingen en gespreksleiding - door Zwart|Wit verzorgd - helpt zorgverleners om goed te reflecteren, zodat zij beter aan kunnen sluiten bij de zorgbehoeften van hun clienten. Hierdoor zullen zorgontvangers zich beter gezien voelen en zal er betere - aansluitende - zorg geboden worden. Ook leren zorgverleners manieren om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over de lastige aspecten van hun werk.